Rok założenia: 1992

Mapy i przewodniki

Wodniacki sposób spędzania wolnego czasu przez załogę GAMY, wysokie kwalifikacje żeglarskie i motorowodne, liczne kontakty w środowiskach wodniaków zaprocentowały naszym zaangażowaniem się w projektowanie i wydania map Odry oraz przewodników po Odrze.
Są to wydawnictwa turystyczne z silnie położonym akcentem na nawigację po rzece, adresowane to turystów-wodniaków.

W roku 2007 na zlecenie mariny Port Uraz powstał przewodnik opisujący Odrę na jej 20 kilometrowym odcinku, od stopnia wodnego Rędzin do stopnia wodnego Brzeg Dolny oraz - osobno - mapa tej części rzeki. Dystrybucję prowadził Port Uraz - nakład wyczerpany.

W roku 2007 także na zlecenie Portu Uraz ukazała się mapa Odry w formacie B-2 opisująca  80 km rzeki od stopnia wodnego Rędzin do Ścinawy. Ostatnie egzemplarze są dostępne w Porcie Uraz.

Przewodnik po OdrzeMapa Odry

AR Gama planuje na rok 2015 wydać zaktualizowaną wersję tej mapy (po zakończeniu prowadzonych właśnie prac hydrotechnicznych na Wrocławskim Węźle Wodnym i na stopniu Brzeg Dolny).

W roku 2011 ukazał się sygnalny nakład (100 egz.) poszerzonej wersji przewodnika po Odrze od wrocławskiego Rędzina do Ścinawy, opracowanego na bazie mapy j.w. Przewodnik ma zmienioną objętość: doszedł opis i mapy całego Wrocławskiego Węzła Wodnego, ale wymaga aktualizacji z powodów jak wyżej.

W roku 2011 na zlecenie Urzędu Miasta Nowa Sól, we współpracy z wodniakami z Eisenhüttenstadt w Niemczech, powstał przewodnik po Odrze i mapa Odry obejmujące 140 km rzeki, od Bytomia Odrzańskiego do granicy z Niemcami. Wydawnictwa ukazały się osobno w językach polskim i niemieckim, w części były sfinansowane ze środków unijnych. Dystrybucją zajmuje się Marina Nowa Sól (MOSiR Nowa Sól).

Przewodnik po OdrzePrzewodnik po OdrzePrzewodnik po OdrzePrzewodnik po OdrzePrzewodnik po Odrze

Mapa OdryMapa OdryMapa OdryMapa Odry

W roku 2012 na zlecenie Urzędów Miast: Brzeg i Oława została wydana mapa Odry obejmująca 66 km rzeki, od Brzegu do km 262 poniżej stopnia wodnego Rędzin we Wrocławiu. Dodatkowo mapa bardzo dokładnie opisuje cały Wrocławski Węzeł Wodny. Wydawnictwo jest dostępne w Marinie Brzeg, Marinie Oława i na niektórych wrocławskich przystaniach wodniackich.

Mapa OdryMapa OdryMapa OdryPrzewodnik po Odrze

W roku 2013 ukazała się mapa Kanału Gliwickiego (42 km) i Odry (35 km) na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Krapkowic. Mapa została wydana na zlecenie Mariny Gliwice i tam jest dostępna.

Mapa Kanału Gliwickiego i OdryMapa Kanału Gliwickiego i OdryMapa Kanału Gliwickiego i Odry

Uwaga! Wydawca nie prowadzi dystrybucji prezentowanych wydawnictw.